Nyelvi vizsgák a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében

Ebben a félévben a nyelvi vizsgák az előző félévi rend szerint zajlanak. Ennek leírása:

A nyelvi vizsgák (mind a három szint, tehát B2, C1 és C1+) a 2020/21-es
tanév tavaszi szemeszterében az alábbiak szerint zajlanak. A vizsgák egy
mintegy 20-25 perces komplex szóbeli részből állnak (írásbeli nélkül),
mely az alábbi elemeket tartalmazza:

1) írott szöveg olvasása

2) az írott szöveg globális megértését célzó rövid szóbeli összefoglaló

3) a szókincset és a nyelvtant érintő kérdések

4) a szóbeli kifejezőkészség vizsgálata a bizottsággal folytatott
beszélgetés alapján

Szilágyi Imre (a nyelvi vizsgák koordinálója)