Oktatással kapcsolatos anyagok

 1. Szakdolgozati témák [doc, 32KB]

Tematikák

Cikkek / articoli

 1. Zsuzsanna Fábián: La lessicografia italiano-ungherese
 2. Zsuzsanna Fábián: Elementi di origine italiana del linguaggio marinaresco ungherese
 3. Zsuzsanna Fábián: Olasz családnevek a magyarban
 4. Zsuzsanna Fábián: A ragadványnevek legújabb-kori hivatalos használatáról
 5. Zsuzsanna Fábián: A magyar tengerész-szleng olasz eredetű elemeiről
 6. Zsuzsanna Fábián: Az olasz családnevek geolingvisztikai sajátosságai és földrajzi megoszlása [doc, 110KB] in In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. A 2010. június 8-i
  szombathelyi tanácskozás előadásai. Budapest – Szombathely, MNyTK NyME Savaria Egyetemi Központ, 2010: 81–92. /MNyTK 234./
 7. Zsuzsanna Fábián: Jelentésszerkezetek vizsgálata szótári tanulságokkal [doc, 110KB] in In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, Tinta Kiadó, 2010: 77–88.
 8. Zsuzsanna Fábián: Neologizmusok és szótárak [doc, 177KB] in Bárdosi Vilmos (ed.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest, Tinta Könykiadó, 2009. pp. 105–120
 9. Zsuzsanna Fábián: Confronto delle reggenze nominali tra italiano e ungherese [doc, 196KB] In: Giano Pannonio, 6-2004, 93–114.
 10. Fábián Zsuzsanna: Egy olasz-magyar „hamis barátok” szótáráról [doc, 176K] In: Gecső Tamás (ed.): Kontrasztív szemantikai kutatások. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI./ Budapest, TINTA Könyvkiadó, 2001, 104–114.
 11. Zsuzsanna Fábián: Falsi amici tra italiano e ungherese [doc, 94K] In: Tima Renáta (ed.): Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére, Budapest, Íbisz, 2002, 81–89.
 12. Zsuzsanna Fábián: In memoriam Lajos Kiss (1922–2003) [doc, 29K] In: Rivista Italiana di Onomastica, 2003/1, 408–409.
 13. Zsuzsanna Fábián–Ágnes Bencze: Lőrinc nell’ungherese e Lorenzo nell’italiano [doc, 95K] In: Verbum, Piliscsaba, 1999/2, 239–250.
 14. Fábián Zsuzsanna: Néhány olasz eredetű szakszavunkról [doc, 82K] In: Kovács K.–Nagy Á. (ed.): „Tavasz jáde csigái” avagy „zöld kagyló-forma tavasz”. Pálfy Miklós 65. születésnapjára. Szeged, Grimm Könyvkiadó, 2007, 39–46.
 15. Zsuzsanna Fábián: Prestiti-deonomastici tra italiano e ungherese. Tipi e casi [doc, 133K] In: A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay, Budapest, Ibisz, 2001, 51–69.
 16. Zsuzsanna Fábián: recensione su KATALIN FEHÉRTÓI: Árpád-kori személynévtár (1000–1301). Onomasticon Hungaricum. Nomina propria personarum ætatis Arpadianæ (1000–1301). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 895; con CD-ROM [doc 42K] In: Rivista Italiana di Onomastica, XII (2006), 263–265.
 17. Zsuzsanna Fábián: recensione su HAJDÚ MIHÁLY, Általános és magyar névtan /Onomastica generale e ungherese/, Budapest, Osiris, 2003, pp. 955. [doc, 35K] In: Rivista Italiana di Onomastica, X (2004), 575–577.
 18. Zsuzsanna Fábián: La presentazione delle reggenze nei dizionari di italiano-ungherese [doc, 293K] Ambra, Szombathelyi Berzsenyi Főiskola Olasz Tanszéke, 2001/II, 26–56.
 19. Zsuzsanna Fábián: Su un futuro vocabolario ungherese-italiano delle valenze verbali [doc, 97K] In stampa per: Hajnóczi-emlékkötet, PPKE, Piliscsaba
 20. Zsuzsanna Fábián: István Szilágyi e Sámuel Brassai, precursori ungheresi degli studi sulla valenza [doc, 869K] In: Annuario dell’Università degli Studi di Szeged, Facoltà di Magistero „Gyula Juhász”, Dipartimento di Italianistica, Szeged, 2006, 105–113.
 21. Zsuzsanna Fábián: Osservazioni sulle reggenze dei nomi italiani. Ovvero: Tra competenza del ricercatore e performanza della comunità linguistica [doc, 107K]
 22. Zsuzsanna Fábián: „Ultime attestazioni” – fino a quando vive un significato? (piac, bolt) [doc, 85K]
 23. Maria Teresa Angelini–Zsuzsanna Fábián: Il vocabolario delle reggenze dei nomi italiani [doc, 137K] In: Verbum, Piliscsaba, 2003/2, 411–433.
 24. Zsuzsanna Fábián: Su un futuro vocabolario ungherese-italiano delle valenze verbali In: Nuzzo, Armando–W.Somogyi, Judit (ed.): In memoriam Hajnóczi Gábor. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Piliscsaba, 2008: 51–59. [doc, 104K]
 25. Zsuzsanna Fábián: A nyelvek múzeumai: az olasz nyelv múzeuma. „Édes Anyanyelvünk”, 2007. december: 10. Utánközlés: „Szín” (A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata), 2009. február: 12–13. [doc, 40K]
 26. Zsuzsanna Fábián: Megjelent: A vezetéknév-változtatás néhány olasz vonatkozásáról. In: Farkas
  Tamás–Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei
  időben, térben, társadalomban. Budapest, Gondolat – Magyar
  Nyelvtudományi Társaság, 2009: 295–310. [doc, 104K]
 27. Zsuzsanna Fábián: Megjelent: A nyelvművelés Olaszországban. In: Balázs Géza – Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés. Budapest, Inter Kht. –
  PRAE.hu, 2008, pp. 236–253. [doc, 224K]
 28. Zsuzsanna Fábián: Reáliak a kétnyelvű szótárban régen és ma. „In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák a
  lexikológiától a frazeológiáig. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2013. pp.
  61–72. [pdf, 1330K]
 29. Zsuzsanna Fábián: Il Dizionario giuridico ungherese-italiano di Luigi Pauletig. „Megjelent in: Hervai–Falvay (szerk.): “Sul fil di ragno della memoria” Studi in onore di Ilona Fried. Budapest, 2012, pp. 47–58.” [pdf, 1330K]