„RITRAR PARLANDO IL BEL”

Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére

Király Erzsébet, portré Király Erzsébet, az ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének emeritus professzora 2011-ben kettős évfordulót ünnepel: egyetemi pályafutásának ötvenedik jubileumát, valamint hetvenötödik születésnapját. Ebből az alkalomból tisztelegnek előtte kollégái és tanítványai (Magyar- és Olaszország számos egyetemének italianistái, továbbá az ELTE több tanszékének és az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai) e magyar és olasz nyelvű tanulmányokat egyaránt tartalmazó kötetben közölt új kutatási eredményeikkel. A tanulmányok – Király Erzsébet érdeklődésének megfelelően – az olasz irodalom- és művelődéstörténet századait ölelik fel, kiemelkedően tág teret biztosítva az olasz kultúra magyarországi hatástörténetének.